Visie – missie

Innofactory heeft het tot doel om haar klanten te helpen met het verbeteren en eenduidig maken van hun werkwijze en daarbij het gewenste inzicht te verkrijgen in de bedrijfvoering.

Mensgericht en visie

Belangrijk is dat de verbeterde werkwijze voor de medewerkers duidelijk, transparant en gedragen is. De aanpak is mensgericht (potenties en drijfveren) en afgestemd op de bedrijfsvisie.

Lerend vermogen en communicatie

De aanpak is er dus altijd op gericht om verbeteringen te realiseren met de medewerkers van de organisatie, vaak in de vorm van een werkgroep. Hierbij worden de medewerkers uitgedaagd, gemotiveerd en raken geënthousiasmeerd. De aanpak is bruikbaar in elk type organisatie.

Innofactory heeft bewezen zich zeer snel in te werken in diverse organisaties. Door inhoudelijk naar de processen te kijken worden problemen inzichtelijk gemaakt en duidelijk geformuleerd. Geconstateerde bottlenecks worden op praktische wijze en met kennis van de business opgelost, waarbij de ervaring van de organisatie optimaal benut wordt. De te kiezen oplossing wordt afgewogen op de volgende criteria: praktisch haalbaarheid, efficiëntie en snelheid van realisatie.

Communicatie onderling in de eigen organisatie maar ook met de klant vormen onderdeel van de werkwijze.

Toepasbaar in vele branches

Innofactory heeft deze ervaring binnen diverse branches opgedaan, vooral op gebied van Onderhoud & Beheer, Projecten, Aanbestedingen daarvoor en Contractmanagement. Daarnaast is er ook ervaring met productie- en logistieke planning. Indien nodig kan gebruik gemaakt worden van specifieke expertise uit het netwerk.

  • installatietechnische bedrijven
  • gebouwbeheer en onderhoud
  • zorgvastgoed
  • energievoorziening
  • industriële dienstverleners
  • culturele instelling
  • papierindustrie en verpakkingsindustrie
  • pijpleidingbedrijven
  • telecom